Kế toán muốn bổ sung báo cáo dự toán lương và dự toán truy lương cho biên chế và HD68

1. Mục đích

Giúp kế toán bổ sung báo cáo dự toán lương và dự toán truy lương cho biên chế và HD68.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R43, phần mềm bổ sung 6 mẫu báo cáo dự toán lương và dự toán truy lương cho biên chế và HD68:

  • Báo cáo dự toán lương biên chế
  • Báo cáo dự toán lương HĐ 68
  • Báo cáo truy lương biên chế
  • Bảng truy HĐ 68
  • Bảng tổng hợp dự toán lương biên chế gửi PTC
  • Bảng tổng hợp dự toán HĐ 68 gửi PTC

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tính lương\Dự toán lương, lập dự toán lương cho đơn vị.

2. Nhấn In để in Báo cáo dự toán lương biên chế ngành giáo dục hay Báo cáo dự toán lương hợp đồng 68 ngành giáo dục.

  • Báo cáo dự toán lương biên chế ngành giáo dục.

  • Báo cáo dự toán lương hợp đồng 68 ngành giáo dục.

Cập nhật 09/09/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA