Kế toán muốn tính nhanh lại bảng lương khi có ghi nhận thay đổi về lương, phụ cấp mà không phải xóa đi lập lại bảng tính lương

1. Mục đích

GIúp kế toán tính nhanh lại bảng lương khi có ghi nhận thay đổi về lương, phụ cấp mà không phải xóa đi lập lại bảng tính lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R43, phần mềm chưa có chức năng tính lại bảng lương, do đó khi có thay đổi về lương, phụ cấp và các khoản khấu trừ trong 1 tháng thì kế toán phải xóa bảng lương cũ và lập một bảng lương mới.

– Kể từ phiên bản R43, phần mềm bổ sung chức năng Tính lại để thực hiện lại bảng lương, thu nhập khác…khi có thay đổi thông tin danh sách hưởng lương hay chấm công.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tính lương\Danh sách CBNV, anh/chị cập nhật những CBNV có thay đổi về hệ số lương, tỷ lệ phụ cấp, ngày nghỉ không lương trong tháng. 

2. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, anh/chị nhấn vào chức năng Tính lại để phần mềm tính lại bảng lương.

3. Bảng lương mới sẽ được cập nhật theo dữ liệu mới nhất của CBNV hưởng lương.

4. Thực hiện các bước tương tự khi tính:

  • Tính các khoản khác
  • Tính khấu trừ không thường xuyên
  • Truy lĩnh lương
  • Tính thuế TNCN
  • Quyết toán thuế

Cập nhật 04/09/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA