Kế toán muốn lập dự toán lương lấy căn cứ lập là tháng 1 của năm sau để đúng với yêu cầu PTC

1. Mục đích

Giúp kế toán lập dự toán lương lấy căn cứ lập là tháng 1 của năm sau để đúng với yêu cầu của PTC.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R43, phần mềm đang căn cứ vào lương của năm hiện tại để lập dự toán cho năm sau và đang tính dự toán nâng lương, phụ cấp của những người có dự kiến nâng lương, phụ cấp thường xuyên trong năm tới (từ tháng 1 đến tháng 12) năm lập dự toán.

– Kể từ phiên bản R43, khi lập dự toán lương, phần mềm cho phép xác định lập dự toán căn cứ vào lương tháng/năm nào. Khi chọn tháng căn cứ lương trong tương lai, thì trên các giao diện chọn CBNV sẽ cho hiển thị rõ lương tại thời điểm hiện tại và lương tại thời điểm tháng căn cứ tính. 

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tiền lương\Dự toán lương, chọn Lập dự toán.

2. Tại đây, anh/chị có thể chọn tháng căn cứ theo lương.

3. Khi chọn tháng căn cứ lập dự toán lương, chọn tháng nào thì sẽ căn cứ vào thông tin CBNV/dự toán lương vào tháng đó để tính.

Xem thêm một số trường hợp tính dự toán truy lĩnh, dự toán nâng lương, phụ cấp chính xác theo giai đoạn và ngày hưởng tại đây.

Cập nhật 09/09/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA