Kế toán muốn in Bảng chấm công (Bảng tổng hợp công) để tiện theo dõi và kẹp cùng chứng từ lương

1. Mục đích 

Giúp kế toán in được Bảng chấm công (Bảng tổng hợp công) để tiện theo dõi và kẹp cùng chứng từ lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R43, phần mềm chưa có chức năng xuất excel Bảng chấm công (Bảng tổng hợp công) và cũng chưa in được.

– Kể từ phiên bản R43, phần mềm bổ sung chức năng in ở màn hình Bảng tổng hợp công cho phép kế toán in bảng tổng hợp công để đối chiếu với bảng tính lương cho dễ dàng đồng thời kẹp lưu cùng chứng từ hàng tháng.

Cụ thể như sau:

  • Tại menu Tính lương\Tổng hợp công, anh chị tích chọn vào bảng lương cần in.
  • Phần mềm đã bổ sung chức năng in cho phép kế toán in bảng tổng hợp công. Nhấn In để in bảng tổng hợp công.

  • Phần mềm sẽ in bảng tổng hợp công như sau:

Cập nhật 09/09/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA