Kế toán muốn tính dự toán truy lĩnh, dự toán nâng lương, phụ cấp chính xác theo giai đoạn và ngày hưởng

1. Mục đích

Giúp kế toán tính dự toán truy lĩnh, dự toán nâng lương, phụ cấp chính xác theo giai đoạn và ngày hưởng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R43:

  • Dự toán truy lĩnh: Phần mềm chưa có tính dự toán truy lĩnh do nâng PCTNVK
  • Dự toán nâng PCTNN: Phần mềm đã có tuy nhiên đang tính dựa trên mức chênh lệch khi tăng PCTNN (thời gian hưởng kể từ ngày nâng PCTNN đến hết năm lập dự toán)
  • Dự toán nâng PCTNVK: Phần mềm chưa tự lấy lên nâng PCTNVK  hưởng từ tháng 11 nếu lập dự toán đợt 1 vì đợt 1 chỉ lấy dự toán đến tháng 7.

– Kể từ phiên bản R43, phần mềm đáp ứng nghiệp vụ lập dự toán truy lĩnh các khoản phụ cấp.

Cụ thể như sau:

Ví dụ: CBNV Nguyễn Văn Chinh có các thông tin hưởng lương như sau:

Hiện
thời
Ngày hưởngĐược nâng bậc
\phụ cấp
Ngày dự kiến nâng
HSL3.3301/01/20183.6601/01/2021
PCTNN7%01/11/20198%01/11/2020

Lập dự toán Đợt 1 năm 2021 (lấy căn cứ là tháng 01/2021) tại menu Tiền lương\Dự toán lương.

a. Dự toán lương cho cán bộ nhân viên hiện thời

Theo ví dụ trên:

  • Hệ số lương: HSL mới là 3,66
  • PCTNN: PC được tăng là 8%

b. Dự toán lương tăng do nâng lương phụ cấp

  • Phụ cấp thâm niên nghề được tính từ thời điểm nâng PCTNN đến năm lập dự toán (01/11/2020 đến 01/11/2021)

• Nhấn Bổ sung để bổ sung CBNV cần nâng lương.

• Chọn loại nâng lương: Nâng phụ cấp thâm niên nghề.

• Nhấn Lấy dữ liệu.

• Tích chọn CBNV cần nâng lương. Nhấn Đồng ý.

• Phần mềm hiển thị % nâng PCTNN được tăng.

  • Truy lĩnh nâng PCTNN được tính từ thời điểm được tăng phụ cấp nhưng chưa được ghi nhận (từ tháng 11/2020 đến tháng 01/2021).

• Nhấn Bổ sung để bổ sung CBNV cần nâng lương.

• Chọn loại nâng lương: Truy lĩnh nâng phụ cấp thâm niên nghề.

• Nhấn Lấy dữ liệu.

• Tại đây, anh/chị tích chọn CBNV cần truy lĩnh nâng PCTNN. Nhấn Đồng ý.

• Màn hình hiển thị số % truy lĩnh nâng PCTNN được tăng.

Cập nhật 09/09/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA