Kế toán muốn bổ sung mẫu bảng lương, BHXH và KPCĐ riêng theo mẫu của đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu BHXH và KPCĐ riêng theo mẫu của đơn vị để nộp kho bạc đồng thời mỗi bảng có thêm phần hạch toán chi tiết theo tiểu mục, chương, khoản, nguồn để tiện so sánh và đối chiếu giấy rút với MISA MIMOSA.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R40, chương trình đã có bảng chi trả bảo hiểm nhưng mẫu chưa phù hợp với đơn vị, chưa có tính năng tùy chỉnh mẫu chi trả bảo hiểm, kinh phí công đoàn. Khi kết nối với mimosa, bamboo thì chương trình tự động hạch toán giấy rút do đó chưa đáp ứng hạch toán trên từng bảng tính.

– Kể từ phiên bản R40, chương trình cho phép kế toán tùy chỉnh được các mẫu bảng lương như sau:

Mẫu bảng tính lương:

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Mẫu thanh toán bảo hiểm:

  • Trên bảng lương, nhấn Sửa mẫu bảng lương.
  • Kích đúp chuột vào Bảng thanh toán bảo hiểm (tùy chỉnh).

  • Thực hiện tùy chỉnh mẫu bảng thanh toán bảo hiểm theo nhu cầu của đơn vị: Tiêu đề, Thân trang, Chân chữ ký.

Tham khảo phim hướng dẫn tùy chỉnh mẫu bảng lương tại đây.

Mẫu thanh toán kinh phí công đoàn

  • Trên bảng lương, nhấn Sửa mẫu bảng lương.
  • Kích đúp chuột vào Bảng thanh toán kinh phí công đoàn (tùy chỉnh).

  • Thực hiện tùy chỉnh mẫu bảng thanh toán kinh phí công đoàn theo nhu cầu của đơn vị: Tiêu đề, Thân trang, Chân chữ ký.

Tham khảo phim hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 15/06/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA