Kế toán muốn chọn tham số khi in bảng lương 09 tại màn hình tính lương

1. Mục đích

Giúp kế toán chọn tham số khi in bảng lương 09 tại màn hình tính lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R42, khi in bảng lương 09 tại màn hình tính lương không có tham số in dẫn đến việc chỉ chọn được 1 bảng lương để in, không chọn được nhiều bảng, số liệu lên chưa chính xác và thuyết minh so sánh cũng chưa khớp như khi in ở Xem báo cáo.

– Kể từ phiên bản R42, phần mềm cho phép chọn tham số điền các thông số thay đổi hàng tháng khi in mẫu 09 tùy chỉnh như Số giấy rút/dự toán, ngày/tháng, tài khoản tiền gửi hay dự toán.

Cụ thể như sau:

– Trường hợp 1: Nếu không cần thuyết minh chi tiết

 • Tại menu Tiền lương, chọn Tính lương theo hệ số, phụ cấp.
 • Nhấn In, chọn in Mẫu số 09/NĐ11: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng.

 • Tại đây, chương trình hiển thị bảng Thông tin tham số, anh/chị có thể tùy chọn thiết lập tham số của mẫu bảng lương trước khi in.

– Trường hợp 2: Nếu cần thuyết minh chi tiết thay đổi so với tháng trước

 • Tại menu Tính lương hệ số, phụ cấp, đơn vị kích đúp vào bảng lương cần thiết lập.
 • Nhấn Sửa mẫu bảng lương.

 • Đơn vị chọn mẫu bảng lương 09 để thiết lập tùy chỉnh.

 • Tại phần Chân chữ ký: nhấn vào nội dung Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước, tích chọn Tự nhập khi in báo cáo.

 • Nhấn Cất thành mẫu mới và đặt tên cho mẫu mới.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Sau khi thiết lập mẫu bảng lương, tại menu Tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn In.
 • Chọn in bảng lương vừa cất thành mẫu mới.

 • Chương trình hiển thị bảng Thông tin tham số có phần Thuyết minh chi tiết, anh/chị có thể tùy chọn thiết lập tham số  và nhập thuyết minh chi tiết của mẫu bảng lương trước khi in.

Cập nhật 04/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA