Kế toán muốn hiển thị tên bảng lương chi tiết theo phòng ban/loại cán bộ nếu lập bảng lương theo tham số loại cán bộ/phòng ban

1. Mục đích

Giúp kế toán có dễ dàng theo dõi bảng lương chi tiết theo phòng ban/loại cán bộ nếu lập bảng lương theo tham số loại cán bộ/phòng ban.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R42, phần mềm chưa phân biệt chi tiết phòng ban mà chỉ phân biệt tháng và nguồn, do đó khi xem danh sách bảng lương dễ bị nhầm lẫn.

– Kể từ phiên bản R42, phần mềm bổ sung cột Phòng ban và cột Loại cán bộ ngay sau cột Bảng lương để hiển thị chi tiết theo tham số khi lập bảng lương.

Cụ thể như sau:

  • Tại menu Tiền lương, chọn Tính lương theo hệ số, phụ cấp.
  • Tại đây, chương trình hiển thị tên bảng lương chi tiết theo Phòng ban/Loại cán bộ để kế toán có thể dễ dàng theo dõi và phân biệt bảng lương thuộc cấp nào.

Cập nhật 03/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA