Kế toán muốn lập công thức cho PC tiếng dân tộc (PC tiếng Ba Na) theo số tiết dạy

1. Mục đích

Giúp kế toán lập công thức PC cho tiếng dân tộc theo số tiết dạy.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R43, phần mềm chỉ thiết lập được một phụ cấp là một công thức đồng thời cũng chưa theo dõi được số tiết dạy/1 môn học và tổng số tiết định mức của một CBGV để thiết lập trường hợp như yêu cầu.  

– Kể từ phiên bản R43, phần mềm bổ sung thêm khoản Phụ cấp dạy tiếng dân tộc cho các đơn vị trường học, đồng thời phần mềm cho phép thêm bảng tính PC đặc biệt ngành cho khoản phụ cấp này để khai báo số tiết dạy tiếng dân tộc, số tiết dạy chung và số tiết chuẩn từ đó tính ra số tiền PC được hưởng theo công thức quy định.

Cụ thể như sau:

Bước 1: Kiểm tra lại danh mục phụ cấp tiếng dân tộc

1. Tại menu Danh mục\Phụ cấp đặc biệt ngành, phần mềm đã bổ sung thêm Phụ cấp dạy tiếng dân tộc, mặc định tích chọn Sử dụng.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Phụ cấp tiếng dân tộc để kiểm tra lại các thông tin.

Bước 2: Tính lương hệ số, phụ cấp 

Hướng dẫn chi tiết tính lương hệ số, phụ cấp tại đây.

Bước 3: Tính phụ cấp tiếng dân tộc

1. Tại menu Tiền lương\Tính các khoản khác, nhấn Thêm mới để thêm Bảng tính phụ cấp tiếng dân tộc.

2. Chọn kỳ tính. Nhấn Đồng ý.

3. Tại đây, anh/chị nhấn Chọn và tích chọn những cán bộ nhân viên cần tính phụ cấp tiếng dân tộc.

4. Nhấn Đồng ý.

5. Nhập các thông tin Số tiết dạy (Định mức tiết dạy 1 năm, Tổng số tiết dạy 1 năm, Số tiết dạy tiếng dân tộc) => Phần mềm sẽ tự động tính ra Hệ số PC tiếng dân tộcSố tiền phụ cấp theo số tiết dạy.

Cập nhật 09/09/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA