Kế toán muốn lập dự toán lương cho các cán bộ bán chuyên trách và các hội đặc thù tại xã

1. Mục đích

Giúp kế toán lập dự toán lương cho các cán bộ bán chuyên trách và các hội đặc thù tại xã.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R41, phần mềm chỉ tính dự toán cho các đối tượng thuộc biên chế theo hướng dẫn QĐ38, tuy nhiên các đơn vị vẫn tính dự toán cho các đối tượng khác như lao động hợp đồng, cán bộ không chuyên trách, cán bộ tổ chức hội, cán bộ bán chuyên trách…

– Kể từ phiên bản R41, phần mềm cho phép nhân bản CBNV thành nhiều dòng và được chọn lại chức vụ/chức danh để theo đúng thực tế nghiệp vụ 1 CBNV kiêm nhiệm nhiều chức danh.

Cụ thể như sau:

  • Tại menu Tiền lương, chọn Danh sách CBNV.
  • Nhấn Thêm nếu cần thêm CBNV cần lập dự toán lương hoặc kích đúp chuột vào CBNV đã có sẵn trong danh sách hưởng lương để chỉnh sửa.
  • Khi đơn vị tích chọn Thuộc biên chế, đơn vị có thể chọn Loại biên chế của CBNV là Hành chính hay Sự nghiệp.

  • Tại menu Dự toán lương, chọn Lập dự toán.
  • Khi lập dự toán lương, phần mềm sẽ cho lên DS CBNV là bao gồm cả các CBNV thuộc biên chế bị loại bỏ khỏi bảng dự toán và các CBNV không thuộc biên chế.
  • Đơn vị lập dự toán lương.

  • Sau khi đơn vị cấp dưới lập dự toán lương và gửi dự toán lên đơn vị cấp trên, chương trình đã tự động tổng hợp dự toán của đơn vị cấp dưới.
  • Đơn vị cấp trên sẽ phê duyệt theo hướng dẫn tại đây.
  • Tại tab Tổng hợp & gửi dự toán lên cấp trên, chương trình mặc định chọn xem theo tất cả. Đơn vị tích chọn xem theo Loại hình đơn vị, chọn Khối xã.

  • Nhấn In để xem trước bảng dự toán nộp lên cấp trên.

Cập nhật 25/07/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA