Kế toán muốn sắp xếp nhanh danh sách CBNV trong bảng lương theo mã số SHCB

1. Mục đích

Giúp kế toán sắp xếp nhanh danh sách CBNV trong bảng lương theo số hiệu cán bộ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R40, khi in ra bảng lương thì mặc định đang sắp xếp theo danh sách cơ cấu tổ chức phòng ban. Để sắp xếp theo SHCB thì mất rất nhiều thời gian do số lượng CBNV nhiều và mỗi lần xếp 1 cán bộ thì phải thao tác bằng nút lên xuống nhiều lần.

– Kể từ phiên bản R40, kế toán có thể sắp xếp nhanh danh sách CBNV trong bảng lương theo số hiệu cán bộ để khi in danh sách CBNV hưởng lương theo đúng thứ tự số hiệu cán bộ.

  • Chọn menu Tiền lương\Danh sách CBNV.
  • Nhấn Sắp xếp thứ tự.

  • Nhấn Sắp xếp theo…
  • Chọn Số hiệu cán bộ => chương trình tự động sắp xếp danh sách CBNV theo số hiệu cán bộ.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Khi in bảng lương, ví dụ Bảng lương, phụ cấp tháng: chương trình sắp xếp danh sách CBNV theo SHCB.

Cập nhật 15/06/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA