Kế toán muốn tách bảng tổng hợp lương từ đơn vị cấp dưới của ngành và xã phường riêng

1. Mục đích

Giúp kế toán tách bảng tổng hợp lương từ đơn vị cấp dưới của ngành và xã phường riêng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R42, phần mềm chưa phân biệt tổng hợp lương các đơn vị ban ngành riêng và xã phường riêng mà đang lấy chung của toàn đơn vị.

– Kế từ phiên bản R42, phần mềm bổ sung màn hình xem bảng tổng hợp lương theo từng khối đơn vị.

Cụ thể như sau:

  • Tại menu Tiền lương, chọn Tổng hợp lương cấp dưới.

  • Tại tab Tổng hợp lương, chương trình mặc định chọn xem theo tất cả. Đơn vị tích chọn xem theo Loại hình đơn vị.
  • Chọn xem tổng hợp dự toán lương theo khối tương ứng:
    • Khối phòng ban chuyên môn: Bao gồm các đơn vị QLNN, đảng, đoàn thể, tổ chức hội cấp huyện và tỉnh và các đơn vị sự nghiệp, phân loại theo loại hình đơn vị.
    • Khối sự nghiệp giáo dục: Khối trung học cơ sở; Khối tiểu học; Khối mầm non.
    • Khối xã: Bao gồm các đơn vị UBND cấp xã, các đảng, đoàn thể, tổ chức hội cấp xã.

Cập nhật 03/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA