Kế toán muốn thực hiện gộp 3 lớp dòng và cộng tổng ở dòng ở các dòng nhóm dữ liệu

1. Mục đích

Giúp kế toán tùy chỉnh được mẫu bảng lương theo mong muốn của đơn vị mà không phải liên hệ với MISA nhờ hỗ trợ.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R40, chương trình cập nhật chức năng tùy chỉnh bảng lương.

 • Trên bảng lương, nhấn Tùy chỉnh mẫu bảng lương.
 • Kích đúp chuột vào mẫu bảng lương cần tùy chỉnh.
 • Chọn Thân trang.

Ví dụ: đơn vị muốn gộp được các dòng như sau:

Phụ cấp
Phụ cấp chức vụ Phụ cấp TNVK Phụ cấp khu vực
Hệ số Số tiền Hệ số Số tiền Hệ số Số tiền
 • Bước 1: Tích chọn các cột muốn hiển thị lên, ví dụ: Phụ cấp chức vụ, Hệ số, Số tiền…
 • Bước 2: Thêm mới 1 cột cha bằng cách nhấn vào biểu tượng dấu + , ví dụ: Phụ cấp

 • Bước 3: Kéo nội dung con vào cột cha
  • Kéo cột Phụ cấp chức vụ thuộc nhóm Phụ cấp
  • Kéo cột Phụ cấp TNVK thuộc nhóm Phụ cấp
  • Kéo cột Phụ cấp khu vực thuộc nhóm Phụ cấp

Hoặc dùng giữ chuột và kéo ở phía trên:

 • Bước 4: Cất thành mẫu mới và đặt tên cho mẫu mới
 • Bước 5: Mở lại mẫu vừa tùy chỉnh => chương trình sẽ hiển thị theo đúng mẫu anh/chị tùy chỉnh.

Tương tự để gộp các dòng Bảo hiểm hay nội dung bất kỳ khác, thực hiện tương tự.

Xem thêm phim hướng dẫn tùy chỉnh mẫu bảng lương tại đây.

Cập nhật 12/06/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA