Kế toán muốn tính dự toán lương bao gồm cả các phụ cấp theo số tiền

1. Mục đích

Giúp kế toán tính dự toán lương bao gồm cả các phụ cấp theo số tiền.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R40, khi tính dự toán lương kế toán cần tính cả các khoản phụ cấp số tiền cho CBCCVC, tuy nhiên khi thực hiện tính dự toán lương trên PM chỉ hiển thị các phụ cấp là tỷ lệ và hệ số, các khoản phụ cấp số tiền chưa được lấy lên.

– Kể từ phiên bản R40, khi tính dự toán lương phần mềm sẽ lấy lên cả các phụ cấp hưởng theo số tiền.

Xem thêm hướng dẫn lập dự toán lương tại đây.

Cập nhật 12/06/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA