Kế toán muốn tính KPCĐ cho 6 tháng

1. Mục đích

Giúp cho kế toán của đơn vị có thể in bảng lương KPCĐ trong 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, cả năm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R42, biểu mẫu in KPCĐ của phần mềm đang in theo tháng và lấy từ bảng lương xuống đồng thời phần mềm hiện có cột KPCĐ NLĐ đóng không cần thiết và chưa tổng hợp được theo kỳ đơn vị mong muốn.

– Kể từ phiên bản R42, phần bổ sung tham số báo cáo thêm kỳ 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, cả năm; đồng thời phần mềm bổ sung tham số cho xác định số % nộp KPCĐ để tính ra số liệu.

Cụ thể như sau:

  • Tại menu Báo cáo, chọn Xem báo cáo.
  • Chọn xem Báo cáo thanh toán KPCĐ theo kỳ.

  • Trên tham số báo cáo, chọn Kỳ báo cáo.

  • Đồng thời, tùy chọn tích chọn Tỷ lệ nộp Kinh phí công đoàn: KPCĐ NLĐ đóng 1%, KPCĐ NSD LĐ đóng 2%.

  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA