Kế toán muốn tùy chỉnh mẫu bảng lương 09-NĐ11, C02X

1. Mục đích

Giúp kế toán tùy chỉnh được mẫu bảng lương theo mẫu số 09/NĐ 11, C02X theo mong muốn của đơn vị mà không phải liên hệ với MISA nhờ hỗ trợ.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R40, chương trình cập nhật chức năng tùy chỉnh bảng lương theo mẫu 09/NĐ 11 và C02X.

  • Sau khi lập xong bảng lương tháng, để tùy chọn hiển thị các cột trên bảng lương, nhấn chuột phải, chọn Tùy chọn.
  • Tại phiên bản R40, chương trình bổ sung thêm 2 cột BHXH CQ đóng (17%) và BHXH CQ đóng (gồm HT, TT 14% & ÔĐ 3%, TS 3%).

HT, TT: hưu trí, tử tuất.

ÔĐ: ốm đau

TS: thai sản

Thực hiện tùy chỉnh mẫu bảng lương theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 10/06/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA