Kế toán muốn tùy chỉnh mẫu thanh toán bảo hiểm

1. Mục đích

Giúp kế toán tùy chỉnh mẫu thanh toán bảo hiểm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R42, mẫu bảng thanh toán bảo hiểm trên phần mềm đang gộp BHXH và Bảo hiểm Bệnh nghề nghiệp (BNN) làm một và bảng thanh toán BHXH chỉ in được chứ không sửa mẫu được.

– Kể từ phiên bản R42, phần mềm bổ sung chức năng sửa mẫu, sửa công thức bảng thanh toán BHXH, đồng thời bổ sung thêm trường BHXH 17,5% trên tất cả các mẫu tùy chỉnh.

Cụ thể như sau

  • Tại menu Tiền lương, chọn Tính lương hệ số, phụ cấp.
  • Chọn bảng lương đơn vị muốn tùy chỉnh.
  • Nhấn Sửa mẫu bảng lương.
  • Chọn mẫu bảng lương cần chỉnh sửa. Ví dụ Bảng thanh toán bảo hiểm (tùy chỉnh).

  • Tại phần Thân trang, tích chọn hiển thị BHXH (17,5%).

  • Nhấn Cất thành mẫu mới để lưu lại mẫu bảng lương vừa thiết lập.
  • Trên bảng lương, nhấn In, chọn in mẫu vừa tùy chỉnh.

  • Phần mềm đã tách khoản BHXH 17,5%, BHXH 17%, BH TNLĐ-BNN 0,5%.

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA