Khác

1. Quên mật khẩu MISA thì làm như thế nào?

2. Làm thế nào để xem nhật ký truy cập?

3. Làm thế nào để căn chỉnh máy scan cho dung lượng file thấp?

4. Hướng dẫn đăng ký gia hạn sử dụng phần mềm

5. Hướng dẫn cài đặt công cụ ký điện tử MISA KYSO

6. Khi chuyển đổi dữ liệu từ PMIS, chương trình báo “Không có dữ liệu chuyển đổi, vui lòng kiểm tra lại” thì phải làm như thế nào?

7. Tại sao Cán bộ quản trị hệ thống Admin không nhìn thấy tab Quản lý vai trò, Quản lý người dùng?

Cập nhật 19/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA