Cán bộ muốn khai báo chi tiết nhà đất với CBNV sở hữu nhiều hơn 01 tài sản là nhà, đất

1. Mục đích

Giúp CBTC khai báo chi tiết nhà đất với CBNV sở hữu nhiều hơn 1 tài sản là nhà, đất để đúng như hồ sơ giấy.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R35, mỗi tài sản chỉ nhập được 1 thông số, nếu có nhiều thì phải tự cổng tổng diện tích, giá trị để điền vào nên đang không rõ ràng và khó đối chiếu.

Kể từ phiên bản R35, chương trình cho phép khai báo chi tiết thông tin về nhà và đất của CBNV.

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang.
  • Chọn mục 7. Thông tin khác, khai báo thông tin Nguồn thu nhập chính của gia đình (Hàng năm).
  • Khai báo các thông tin về nhà, đất, sau đó khai báo thêm được nhà/mảnh đất thứ hai trở đi: Địa chỉ, Loại nhà, Cấp công trình, Diện tích (m2), Giá trị, Giấy chứng nhận, Thông tin khác.
  • Nhấn vào biểu tượng thùng rác ở cuối dòng để xóa nếu khai báo không đúng.

Cập nhật 16/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA