Khi đăng nhập vào phần mềm MISA QLCB với vai trò CBNV, CBNV mong muốn thể hiện chính xác thông tin “đơn vị công tác”

  • Từ phiên bản R57: Cán bộ nhân viên khi đăng nhập vào phần mềm sẽ thấy thông tin “Phòng ban công tác” thay vì “Đơn vị công tác”

Cụ thể như sau:

Khi đăng nhập vào phần mềm với vai trò cán bộ nhân viên, thông tin cá nhân của nhân viên đó sẽ hiển thị thông tin Phòng ban công tác như sau:

Cập nhật 19/08/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA