Khi đơn vị có cán bộ nghỉ việc thì CBTC cần làm gì trên phần mềm?

  1. Đăng nhập vào phần mềm với vai trò Cán bộ tổ chức
  2. Vào Quản lý hồ sơ/Hồ sơ CBNV/Tìm đến hồ sơ cán bộ nghỉ việc/ Sau đó thêm quá trình công tác tại đơn vị

Khai báo quá trình công tác với loại quyết định thôi việc/ và khai báo đầy đủ các thông tin khác sau đó bấm đồng ý nhé

Và bấm Lưu hồ sơ

Cập nhật 11/10/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA