Khi thực hiện bổ sung SYLL, CBNV mong muốn có thể in được các mẫu sơ yếu lý lịch theo thông tin đã được thay đổi

1. Mục đích

Giúp CBNV khi thực hiện bổ sung SYLL có thể in được các mẫu sơ yếu lý lịch theo thông tin đã được thay đổi.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R49, khi đến đợt kê khai SYLL thì CBNV phải kê khai thông tin và gửi cho CBTC phê duyệt. Khi kê khai xong CBNV muốn in nhanh SYLL để tiện theo dõi, phần mềm đã đáp ứng việc in SYLL tại màn hình Bổ sung lý lịch tuy nhiên nội dung in ra lại là các thông tin cũ, các thông tin thay đổi phải được CBTC duyệt mới có thể in ra được, CBNV không thể in được thông tin mới để nộp cho CBTC.

– Kể từ phiên bản R49, khi in các báo cáo trên màn hình bổ sung lý lịch của CBNV, thông tin sẽ hiển thị là thông tin đã được thay đổi.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện bổ sung lý lịch định kỳ của CBNV, khi CBNV thay đổi một thông tin nào đấy ( ví dụ thay đổi thông tin nơi ở).

2. Nhấn Lưu để lưu thông tin đã thay đổi. Lý lịch thay đổi/bổ sung sẽ được gửi đến CBTC. Nhấn Đồng ý.

3. Nhấn In. Chọn in một trong các báo cáo sau.

4. Khi in các báo cáo, thông tin trên báo cáo sẽ hiển thị đúng theo thông tin mà CBNV đã bổ sung/cập nhật.

Cập nhật 08/08/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA