Khi xuất khẩu hồ sơ CBNV để nhập khẩu lên CSDLQG, cột thông tin Cơ quan quản lý và Cơ quan/Đơn vị sử dụng bôi đỏ thì làm thế nào?

Vấn đề

  • Cán bộ tổ chức đơn vị xuất khẩu hồ sơ cán bộ nhân viên đơn vị để rà soát và sử dụng file này để nhập khẩu lên CSDLQG.
  • Tại sheet 1. Thông tin CBCCVC, cột thông Cơ quan quản lýCơ quan/Đơn vị sử dụng bị bôi đỏ.

Nguyên nhân

  • Cán bộ tổ chức chưa khai báo thông tin Mã định danh cơ quan tại mục Thiết lập Thông tin chung của Thông tin đơn vị.

Giải pháp

  • Cán bộ tổ chức vào Thiết lập hệ thống\Tùy chọn\Thông tin đơn vị: Bổ sung Mã định danh cơ quan.
  • Anh/chị lấy thông tin mã định danh cơ quan từ Quyết định ban hành mã định danh cho các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn của từng địa phương ban hành.
    (Ví dụ như trong quyết định ban hành mã định của tỉnh Hải Dương)
Cập nhật 16/03/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA