Làm thế nào để tạo tài khoản cho CBCCVC đăng nhập vào phần mềm?

  1. Vào Menu hệ thống có hình bánh răng/Chọn Quản lý người dùng

2. Chọn 1 hoặc nhiều CBCCVC trên danh sách, nhấn Kích hoạt.

3. Chương trình sẽ hiển thị thông báo Kích hoạt tài khoản thành công. Nhấn Đồng ý.

 4. Khi kích hoạt thành công, hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo về cho CBCCVC cùng với Tên đăng nhập và Mật khẩu để CBCCVC biết và đăng nhập vào chương trình.

Nếu chưa đăng ký email, hệ thống sẽ kích hoạt tài khoản với mật khẩu mặc định 123*****@Abc và không thông báo qua email

Cập nhật 22/09/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA