Kế toán muốn lập dự toán chi tiết cho CBNV nghỉ thai sản trong năm tới để đúng với thực tế

1. Mục đích

Giúp kế toán lập dự toán chi tiết cho CBNV nghỉ thai sản trong năm để đúng với thực tế đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R42, phần mềm cho phép lập dự toán lương cho CBNV dự định nghỉ thai sản.

Đơn vị cấp dưới lập dự toán lương giảm do có CBNV nghỉ thai sản

1. Vào menu Tiền lương\Dự toán lương. Nhấn Lập dự toán.

2. Lập bảng dự toán lương, nhấn Tính dự toán lương.

3. Kích đúp chuột vào dòng 5. Dự toán lương giảm do có cán bộ nhân viên nghỉ thai sản.

4. Nhấn Bổ sung để chọn CBNV nghỉ thai sản.

5. Tích chọn CBNV nghỉ thai sản. Nhấn Đồng ý.

6. Nhập Ngày dự kiến nghỉ thai sản => chương trình tự động tính Số tháng dự toán giảmSố tiền lương dự toán giảm. Nhấn Cất.

7. Nhấn Gửi báo cáo để gửi dự toán lên cho đơn vị tài chính.

8. Nhấn Gửi.

Đơn vị tài chính phê duyệt dự toán lương cấp dưới

1. Đơn vị tài chính (Phòng/Sở tài chính) chọn menu Tiền lương\Dự toán lương\Tổng hợp dự toán.

2. Chọn bảng dự toán cần phê duyệt, nhấn Phê duyệt.

Đơn vị tài chính tổng hợp dự toán

1. Đơn vị tài chính (Phòng/Sở tài chính) chọn menu Tiền lương\Dự toán lương\Tổng hợp dự toán.

2. Chọn tab Tổng hợp & gửi dự toán lên cấp trên => chương trình tự động tổng hợp Dự toán giảm do nghỉ thai sản.

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA