CBTC muốn lưu trữ hồ sơ của các cán bộ đã điều chuyển công tác hoặc nghỉ việc để phục vụ tra cứu lý lịch khi có nhu cầu

1. Mục đích

Giúp CBTC lưu trữ hồ sơ của các cán bộ đã điều chuyển công tác hoặc nghỉ việc để phục vụ tra cứu lý lịch khi có nhu cầu.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R38, khi thực hiện điều chuyển cán bộ trên phần mềm thì mất luôn hồ sơ của cán bộ tại đơn vị. CBTC không quản lý được hồ sơ của cán bộ đã chuyển đi.
Đối với cán bộ nghỉ việc, thì phần mềm đã đáp ứng lưu lại hồ sơ của cán bộ.

– Kể từ phiên bản R38, chương trình in được quyết định nâng phụ cấp thâm niên nghề.

  • Khi có CBNV điều chuyển đi thì CBTC có thể lọc nhanh kết quả bằng cách tại màn hình Danh sách trích ngang, chọn Trạng thái là Điều chuyển đi.
  • Chương trình lưu lại CBNV điều chuyển đi.
  • Có thể kích đúp chuột để xem hồ sơ nhưng không được phép sửa/xóa hồ sơ của CBNV điều chuyển đi.

CBNV nghỉ việc thì chương trình cũng lưu hồ sơ lại.

Cập nhật 07/04/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA