Kế toán muốn phát triển mẫu bảng lương theo TT 107 và Danh sách nhận bảng lương và phụ cấp C18-HD

1. Mục đích

Giúp kế toán tự tùy chỉnh được mẫu bảng lương theo TT 107 và Danh sách nhận bảng lương và phụ cấp C18-HD.

2. Chi tiết thay đổi

Mẫu bảng lương TT 107: Bảng thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương, các khoản trích nộp theo lương:

  • Sau khi lập xong bảng lương tháng, nhấn In, chọn in Mẫu bảng lương TT 107: Bảng thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương, các khoản trích nộp theo lương.

  • Chương trình in mẫu TT 107 như sau:

Mẫu C18-HD: Danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân:

Ngoài ra, anh/chị có thể tùy chỉnh 2 mẫu này theo đúng mong muốn của đơn vị bằng cách:

  • Trên bảng lương, nhấn Sửa mẫu bảng lương.

  • Chương trình lấy lên 2 mẫu C18-HDMẫu theo TT 107 để anh/chị lựa chọn tùy chỉnh. Anh/chị kích đúp chuột vào bảng lương mẫu cần chỉnh sửa.

  • Lần lượt chọn Tiêu đề, Thân trang, Chân chữ ký để chỉnh sửa theo mong muốn của đơn vị.
  • Sau khi chỉnh sửa xong, nhấn Cất thành mẫu mới để lần sau có thể sử dụng mẫu mới để in.
  • Nếu không muốn chỉnh sửa mẫu này nữa, nhấn Lấy lại mặc định để chương trình hiển thị lại đúng mẫu ban đầu.

Cập nhật 20/02/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA