CBTC muốn ngày dự kiến hưởng phụ cấp thâm niên nghề sẽ tính từ ngày chính thức làm việc tại đơn vị

1. Mục đích

Giúp CBTC theo dõi đúng ngày dự kiến hưởng phụ cấp thâm niên nghề sẽ tính từ ngày chính thức làm việc tại đơn vị.

Theo NĐ 54/2011/NĐ-CP thì thời gian không tính hưởng lương thâm niên nghề bao gồm Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu. Đồng thời theo NĐ 24/2010/NĐ-CP quy định người tập sự được hưởng 85% lương ngạch bậc (tùy thuộc vào trình độ bằng cấp sẽ được xếp bậc tương ứng).

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R38, phần mềm đang tính thời gian hưởng thâm niên nghề bắt đầu từ ngày hưởng lương bé nhất theo ngạch bậc lương mà tình trạng có trường hợp ngày hưởng lương bé nhất là ngày bắt đầu vào tập sự.
Do đó số liệu lấy lên ở màn hình nhắc việc người sắp tới được nâng PCTNN là không chính xác.

– Kể từ phiên bản R38, chương trình sẽ căn cứ vào ngày hiệu lực của quá trình công tác có Loại quyết định là Bổ nhiệm ngạch xa nhất để nhắc cho CBTC những CBCCVC nào được nâng PCTNN.

  • Tại menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang. CBCCVC có Loại quyết định là Bổ nhiệm ngạch xa nhất.

  • Tại màn hình Bàn làm việc\Nhắc việc trong đơn vị, chương trình sẽ nhắc cho CBTC biết các CBCCVC sắp được nâng PCTNN.

  • Nhấn vào đường dẫn Hồ sơ/Nâng lương, phụ cấp để chuyển tới màn hình lập danh sách CBCCVC được nâng PCTNN.

Xem hướng dẫn chi tiết lập danh sách nâng PCTNN tại đây.

Cập nhật 07/04/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA