CBTC muốn nhập danh mục đối tượng bồi dưỡng an ninh quốc phòng cho CBNV theo đúng bằng cấp được cấp

1. Mục đích

Giúp CBTC ghi nhận rõ ràng CBNV đã được đào tạo bồi dưỡng an ninh quốc phòng hay chưa và thuộc đối tượng nào theo HD90/HD-HĐGDQPAN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R35, chương trình chỉ hiển thị có tham gia đào tạo hay không mà chưa chọn được thuộc đối tượng nào.

– Kể từ phiên bản R35, CBTC có thể chọn CBNV thuộc đối tượng nào khi khai báo Bồi dưỡng quốc phòng an ninh.

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang. Chọn tab 4. Trình độ, đào tạo, bồi dưỡng.
  • Tại mục Trình độ hiện tại, chọn CBNV thuộc đối tượng nào tại cột Bồi dưỡng quốc phòng an ninh:

– Đối tượng 1: là những người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trung ương, tỉnh thành phố, đại biểu quốc hội, sĩ quan cấp tướng, người hưởng lương nhà nước có hệ số PCCV từ 1,3 trở lên.

– Đối tượng 2: là những người đứng đầu, cấp phó của các cục, vụ, viện, ban, văn phòng … cac cơ quan thuộc chính phủ , tổng cục và tương đương, trưởng ban, phòng các công ty, tập đoàn kinh tế thành lập theo quyết định của TTCP, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các sở ban ngành thuộc tỉnh.., đại biểu HĐND cấp tỉnh, Người hưởng lương NSNN và có PCCV từ 0.7 đến dưới 1.3.

– Đối tượng 3: Trưởng, phó phòng các sở ban ngành và UBND cấp tỉnh huyện và tương đương, Đại biểu HĐND cấp huyện, người hưởng lương NSNN và có PCCV < 0.7

– Đối tượng 4: Chuyên viên không thuộc đối tượng 1,2,3 các sở, ngành đoàn thể, hiệu trưởng, hiệu phó, CBCC, CBKCT cấp xã, bí thư trưởng thôn, Đại biểu HĐND cấp xã, Đảng viên.

– Đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư: Thành viên hội đồng chứng minh, trị sự trung ương giáo hội VN, hòa thượng, thượng tọa…..

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA