CBTC muốn nhập liệu hồ sơ vào phần mềm dễ dàng hơn

1. Mục đích

Giúp CBTC có thể lựa chọn nhập khẩu những thông tin của CBNV vào phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

  • Vào menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang, nhấn Tiện ích\Nhập khẩu hồ sơ.
  • Chọn Mẫu nhập khẩu tùy chọn.

  • Tích chọn các thông tin lựa chọn nhập khẩu. Nhấn Đồng ý.

  • Anh/chị mở file excel vừa tải về để khai báo các thông tin.

  • Trên chương trình, tiếp tục thực hiện các bước nhập khẩu như bình thường. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 20/02/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA