CBTC muốn nhập ngày cấp bằng chuyên ngành đào tạo của CBNV để lưu trữ đúng thông tin bằng cấp

1. Mục đích

Giúp CBTC nhập được ngày cấp bằng chuyên ngành đào tạo của CBNV để lưu trữ đúng thông tin bằng cấp.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R35, phần mềm chỉ xác định đào tạo từ thời gian nào đến thời gian nào chưa cho ghi nhận thông tin Ngày cấp bằng nên không thể lưu trữ đầy đủ thông tin chi tiết của CBNV.

– Kể từ phiên bản R35, chương trình cho phép nhập Ngày cấp bằng khi khai báo quá trình đào tạo của CBNV.

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang.
  • Chọn mục 4. Trình độ, đào tạo, bồi dưỡng.
  • Tại mục Quá trình đào tạo, nhấn Thêm hoặc Sửa bản ghi đã có.
  • Nhập Ngày cấp bằng. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA