CBTC muốn phân loại chi tiết thông tin cán bộ đã quá hạn nâng lương và cán bộ sắp được nâng lương trong danh sách nhắc việc

1. Mục đích

Giúp CBTC phân loại được các bộ đã quá hạn nâng lương và sắp được nâng lương trong thông báo nhắc việc để ưu tiên làm đề nghị nâng lương cho những người đã trễ hạn nâng lương trước những người sắp đến thời hạn nâng lương.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trên màn hình Bàn làm việc\Nhắc việc.
  • Chọn thông báo nâng lương, nâng PCTNVK hay nâng PCTNN cần xem => chương trình bổ sung cột Số ngày đến hạn.
  • Nếu đã quá hạn nâng lương, phụ cấp thì số ngày hiển thị số âm và được hiển thị lên trước để CBTC nhanh chóng lập các danh sách đề nghị tương ứng.
  • Nếu chưa đến ngày nâng lương, phụ cấp thì số ngày hiển thị số dương.

Để lập danh sách đề nghị nâng lương, phụ cấp mời xem tại đây

Cập nhật 18/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA