PNV muốn xem thông tin nhắc việc của các đơn vị trong huyện để kịp thời kiểm tra, đôn đốc công việc

1. Mục đích

Giúp CBTC phòng/sở nội vụ xem được thông tin nhắc việc của các đơn vị cấp dưới để kịp thời kiểm tra, đôn đốc thực hiện công việc.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R36, chương trình cho phép khai báo chi tiết thông tin về nhà và đất của CBNV.

Cụ thể như sau:

Tại đơn vị cấp trên:

  • Chọn menu Hệ thống\Tùy chọn\Nhắc việc.
  • Tích chọn các thông tin sẽ được hiển thị để nhắc việc đơn vị cấp dưới. Nhấn Cất.

  • Tại màn hình Bàn làm việc, chương trình hiển thị Nhắc việc của đơn vị cấp dưới. Anh/chị kích đúp chuột vào nhắc việc tương ứng để xem chi tiết.

  • Nhấn vào chức năng Gửi thông báo để hệ thống sẽ gửi thông báo nhắc việc cho đơn vị cấp dưới.
  • Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu danh sách nhắc việc ra file excel.

Tại đơn vị cấp dưới:

  • Sau khi đăng nhập vào phần mềm sẽ thấy ngay thông báo nhắc việc:

Cập nhật 20/02/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA