Tùy chọn

Mục đích: Giúp CBTC thiết lập các tùy chọn trước khi sử dụng các nghiệp vụ của chương trình.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Hệ thống\Tùy chọn.
 2. Lần lượt thiết lập thông tin tại các tab. Những thông tin có dấu * đỏ bắt buộc phải khai báo.

– Thông tin đơn vị:

 1. Tại tab Thông tin đơn vị, khai báo các thông tin chung, thông tin liên hệ, thông tin tài khoản ngân hàng.
 2. Khai báo các thông tin còn lại. Với thông tin tài khoản ngân hàng, anh/chị có thể khai báo nhiều tài khoản ngân hàng để chi trả lương.

Những thông tin có dấu (*) bắt buộc phải khai báo.

– Nhắc việc

Hướng dẫn CBTC khai báo số ngày trước thời điểm hết hạn hoặc kết thúc các công việc: CBCC sắp hết kỳ bổ nhiệm bao nhiêu ngày trước ngày hết nhiệm kỳ, CBCCVC sắp được nâng bậc lương bao nhiêu ngày trước ngày nâng lương,… để hệ thống có thể nhắc việc cho chuyên viên quản lý cán bộ.

 1. Tại menu Hệ thống\Tùy chọn, chọn tab Nhắc việc.
 2. Tích chọn các công việc mong muốn Hiển thị nhắc việc.
 3. Tích chọn Có gửi mail thông báo cho những công việc muốn gửi mail đến hòm mail để nhắc việc.
 4. Khai báo số ngày sắp diễn ra các công việc.
 5. Nhập Họ tên người nhận email; Địa chỉ email. Chương trình mặc định Tần suất nhận emailHàng tuần.
 6. Nhấn Lưu.

– Thông tin bắt buộc nhập liệu

 1. Khi tích chọn Cảnh báo hồ sơ chưa hoàn thiện và không cho lưu:
  • Tích chọn các trường thông tin cần bắt buộc nhập liệu trên hồ sơ. Nhấn Lưu.
  • Khi CBNV khai báo thông tin hồ sơ của bản thân, nếu khai báo thiếu các trường thông tin mà CBTC tích chọn bắt buộc nhập liệu ở trên, phần mềm sẽ hiện cảnh báo Không lưu được hồ sơ và không cho phép lưu.
  • Nhấn Đồng ý để đóng lại thông báo này và thực hiện cập nhật đủ thông tin hồ sơ trên phần thông báo.
 2. Khi tích chọn Cảnh báo hồ sơ chưa hoàn thiện và vẫn cho lưu:
  • Tích chọn các trường thông tin cần bắt buộc nhập liệu trên hồ sơ tương tự ở trên. Nhấn Lưu.
  • Khi CBNV khai báo thông tin hồ sơ của bản thân, nếu khai báo thiếu các trường thông tin mà CBTC tích chọn bắt buộc nhập liệu ở trên, phần mềm sẽ hiện cảnh báo thiếu các thông tin và vẫn cho lưu hồ sơ.
  • Nhấn Lưu để lưu hồ sơ hoặc nhấn Không để thực hiện cập nhật đủ thông tin hồ sơ trên phần thông báo.

– Báo cáo

 1. Tại menu Hệ thống\Tùy chọn, chọn tab Báo cáo.
 2. Thiết lập thông tin hiển thị trên báo cáo bằng cách tích chọn vào mục tương ứng: Lặp lại tiêu đề báo cáo; Lặp lại ký hiệu cột; Hiển thị thông tin người ký trên báo cáo.
 3. Nhập Chức vụ/chức danh tương ứng với Tên người ký.
 4. Tại phần Thiết lập thông tin cần quản lý:
  • Anh/chị tích chọn các thông tin nào thì thông tin đó bắt buộc phải khai báo trên hồ sơ.
  • Nếu không khai báo các thông tin được tích chọn trên hồ sơ thì sẽ lên báo cáo Danh sách cán bộ, viên chức có sai sót trong hồ sơ điện tử (tại menu Báo cáo).
 5. Nhấn Lưu.

– Email

Hướng dẫn CBTC thiết lập các thông tin máy chủ email và thông tin đăng nhập để gửi báo cáo trực tuyến cho đơn vị cấp trên ngay trên phần mềm.

 1. Chọn tab Email.
 2. Nhập Máy chủ, Cổng (liên hệ với quản trị mạng hoặc cán bộ tin học của đơn vị để được cung cấp thông tin).
 3. Nhập Tên truy cập, Mật khẩu.
 4. Nhấn Lưu.

– Nghiệp vụ (chỉ áp dụng với đơn vị sở nội vụ)

 1. Tại sở nội vụ, khi thiết lập hệ thống, anh/chị vào tab Nghiệp vụ, tại đây phần mềm bổ sung tùy chọn cho phép đơn vị nội vụ có cho phép đơn vị cấp dưới thực hiện điều chuyển CBNV sang đơn vị khác hay không.
 2. Khi không tích chọn tùy chọn này thì chỉ đơn vị chủ quản hay cơ quan nội vụ mới có quyền điều chuyển CBNV trong địa bàn quản lý sang đơn vị khác bằng cách vào menu Quản lý hồ sơ\Điều chuyển, tiếp nhận\ Điều chuyển.
 3. Chọn đơn vị điều chuyển CBNV và CBNV cần điều chuyển, khai báo các thông tin về quyết định điều chuyển và có thể chọn điều chuyển CBNV đến đơn vị có sử dụng phần mềm MISA QLCB hay đơn vị không sử dụng phần mềm MISA QLCB hoặc ngoài tỉnh/TP.
 4. Trường hợp đơn vị tiếp nhận CBNV điều chuyển có sử dụng phần mềm MISA QLCB, sau khi điều chuyển, đơn vị sẽ nhận được thông báo và thực hiện tiếp nhận CBNV vào đơn vị mình.
Cập nhật 22/03/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA