Sau khi đã nhập xong hồ sơ cán bộ, CBTC muốn kiểm tra đã nhập liệu đủ các thông tin của cán bộ chưa thì làm thế nào?

  1. Đăng nhập vào phần mềm với vai trò cán bộ tổ chức
  2. Vào báo cáo/ xem Báo cáo chi tiết kết quả nhập dữ liệu vào phần mềm QLCB

Trường hợp thông tin đã nhập dữ liệu sẽ được đánh dấu X, nếu chưa nhập dữ liệu sẽ hiển thị trống. Từ đó CBTC có được thông tin để rà soát, bổ sung thông tin đầy đủ.

Cập nhật 27/09/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA