Tại sao chuyên ngành đào tạo của CBVN phần mềm cho phép nhập nhưng xuất khẩu file CSDLQG lại báo đỏ?

Vấn đề

  • Khi khai báo Chuyên ngành đào tạo tại mục Trình độ chuyên môn, phần mềm cho phép nhập hoặc chuyên ngành theo thông tin của CBNV.
  • Tuy nhiên khi CBTC xuất khẩu hồ sơ CBNV để kiểm tra và sử dụng luôn file này để nhập khẩu lên CSDLQG BNV, phần mềm bôi đỏ thông tin Chuyên ngành đào tạo như ảnh dưới.

Nguyên nhân

  • Phần mềm MISA QLCB đáp ứng nhu cầu của đơn vị muốn khai báo chi tiết, chính xác chuyên ngành của CBNV tại đơn vị.
  • Tuy nhiên trong danh mục của Bộ Nội vụ  không quản lý chi tiết đến từng chuyên ngành như vậy, thường chỉ quản lý những nhóm chuyên ngành chính.
  • Dẫn đến chuyên ngành đã khai báo trên MISA QLCB không nằm trong danh mục của CSDLQG nên phần mềm cảnh báo để CBTC dễ dàng nhận biết và chỉnh sửa.

Giải pháp

  • CBTC có thể  tiếp tục sử dụng chính file này để nhập khẩu vào CSDLQG, MISA QLCB sẽ tự động chuyển sang “Chuyên ngành Khác” khi đồng bộ CSDLQG.
Cập nhật 16/03/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA