CBTC muốn thêm thông tin phòng ban vào danh sách đề nghị nâng lương và nâng phụ cấp TNVK để dễ dàng tra soát

1. Mục đích

Giúp CBTC biết được danh sách các CBNV đề nghị nâng lương và nâng phụ cấp TNVK thuộc phòng ban nào để dễ dàng tra soát.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R38, chưa có thông tin phòng ban khi lập danh sách đề nghị nâng lương và nâng phụ cấp TNVK làm cho CBTC không kiểm tra được nhân viên đó thuộc phòng ban nào.

– Kể từ phiên bản R38, chương trình bổ sung thông tin phòng ban khi CBTC lập các danh sách:

Danh sách đề nghị nâng lương thường xuyên

Danh sách đề nghị nâng phụ cấp TNVK

Danh sách đề nghị nâng lương trước thời gian do lập thành tích xuất sắc

Danh sách đề nghị nâng lương trước thời gian do có thông báo nghỉ hưu

Cập nhật 10/04/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA