CBTC muốn thêm thông tin quê quán cho thân nhân CBNV để hiển thị chi tiết trên mẫu 2C

1. Mục đích

Giúp CBTC thêm thông tin quê quán cho thân nhân CBNV để hiển thị chi tiết trên mẫu 2C/BNV.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R35, báo cáo 2C/BNV và các mẫu SYLL khác đang thiếu thông tin quê quán so với hướng dẫn trong SYLL.

– Kể từ phiên bản R35, chương trình bổ sung thông tin quê quán của thân nhân để đúng với hướng dẫn trong SYLL.

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang.
  • Chọn tab 6. Đặc điểm lịch sử bản thân, quan hệ gia đình.
  • Khi khai báo thông tin thân nhân, nhấn Lấy thông tin quê quán của cán bộ nhân viên hay Lấy thông tin từ nơi ở hiện nay để nhập nhanh Quê quánNơi ở cho thân nhân.
  • Nhấn Đồng ý. Nhấn Cất để lưu thông tin.

  • Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Hồ sơ\2C-TCTW-98: Sơ yếu lí lịch. Chọn in báo cáo của CBNV.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA