CBTC muốn theo dõi chỉ tiêu biên chế theo phòng ban và theo năm tương ứng

1. Mục đích

Giúp CBTC theo dõi chỉ tiêu biên chế phòng ban và theo năm tương ứng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R36, khi có thay đổi phòng ban thì sẽ cập nhật phòng ban hiện tại, tuy nhiên cách theo dõi này đang không phù hợp với nhu cầu của các đơn vị khi đơn vị muốn theo dõi được chi tiết phòng ban qua các năm.

– Kể từ phiên bản R36, chương trình cập nhật lại cách ghi nhận chỉ tiêu biên chế theo phòng ban và theo năm.

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Nghiệp vụ Khác\Chỉ tiêu biên chế.
  • Nhấn Ghi nhận chỉ tiêu biên chế.

  • Chọn năm ghi nhận chỉ tiêu biên chế.
  • Nhập số lượng chỉ tiêu biên chế cho từng phòng ban trong đơn vị.
  • Nhập tổng số chỉ tiêu biên chế từng loại cán bộ cho toàn đơn vị.

Lưu ý: Cột Tổng số chương trình sẽ tự động tính toán.

  • Nhấn Cất.
  • Nếu có thay đổi phòng ban và muốn cập nhật lại thì thực hiện xóa bảng chỉ tiêu biên chế của năm tương ứng bằng cách nhấn Xóa. Sau đó lập lại bảng chỉ tiêu biên chế.
Cập nhật 20/02/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA