1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Thiết lập hệ thống

Thiết lập hệ thống

  1. Đổi mật khẩu
  2. Quản lý người dùng
  3. Vai trò quyền hạn
  4. Nhật ký truy cập
  5. Tùy chọn
  6. Sao lưu dữ liệu
  7. Phân cấp danh mục (dành cho đơn vị Sở nội vụ)
Cập nhật 21/04/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA
[footer_base]