CBTC muốn thống kê khoảng thời gian công tác tại đơn vị và ngoài đơn vị để biết thâm niên làm việc tại đơn vị từ đó đưa ra các quyết định bổ nhiệm, đề cử thi nâng ngạch, đi học

1. Mục đích

Giúp CBTC thống kê khoảng thời gian công tác tại đơn vị và ngoài đơn vị để biết thâm niên làm việc tại đơn vị đó, từ đó đưa ra các quyết định bổ nhiệm, đề cử thi nâng ngạch, đi học…

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R36, phần mềm chưa có báo cáo hay cách nào thống kê thời gian làm việc tại đơn vị và ngoài đơn vị.

– Kể từ phiên bản R36, chương trình sẽ tính được số năm công tác của CBNV khi tìm kiếm thống kê bằng cách bổ sung 2 cột Thời gian công tác trong đơn vịThời gian công tác ngoài đơn vị.

Cập nhật 20/02/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA