Trong đơn vị có cán bộ nghỉ hưu vậy cán bộ tổ chức phải làm gì trên phần mềm?

Cán bộ tổ chức nhận thông báo nghỉ hưu từ đơn vị có thẩm quyền sau đó thực hiện trên phần mềm theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 27/09/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA