Trường hợp đã nhập chứng chỉ ngoại ngữ, tin học là các trình độ A, B, C nhưng xuất khẩu CSDL QG ra báo “Chưa xác định” thì làm thế nào?

Vấn đề

Khi CBTC xuất khẩu hồ sơ CBNV trên MISA QLCB để kiểm tra và nhập khẩu vào CSDLQG BNV: Tại sheet 5.3 Thông tin bồi dưỡng khác, cột thông tin Trình độ ngoại ngữ bôi vàng và báo “00- Chưa xác định” dù đã nhập chứng chỉ ngoại ngữ là các trình độ : A, B, C.

Nguyên nhân

  • Phần mềm MISA QLCB đáp ứng nhu cầu của đơn vị muốn khai báo chi tiết, chính xác trình độ ngoại ngữ của CBNV.
  • Tuy nhiên danh mục CSDLQG của BNV hiện tại chỉ quản lý các chứng chỉ ngoại ngữ có trình độ: A1, A2, B1, B2, C1, C2, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Khác.
  • Nên khi xuất khẩu file hồ sơ CBNV từ MISA QLCB để nhập khẩu vào CSDLQG BNV, với những trình độ khác nhóm danh mục trên, phần mềm tự động chuyển đổi thành nhóm Chưa xác định theo danh mục của BNV và bôi vàng để CBTC chủ động kiểm tra lại.

Giải pháp

Trường hợp này anh/chị không cần phải chỉnh sửa lại và có thể tiếp tục sử dụng chính file này để nhập khẩu vào CSDLQG, MISA QLCB đã tự động chuyển đổi để không ảnh hưởng đến quá trình đồng bộ.

Cập nhật 17/03/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA