CBTC muốn tự tùy chỉnh các thông tin bắt buộc theo dõi trên hồ sơ để ràng buộc khi nhập liệu

1. Mục đích

Giúp CBTC tự thiết lập được các thông tin bắt buộc theo dõi trên hồ sơ để bắt buộc phải khai báo như Ngày tháng năm sinh, Giới tính, Chức vụ, Dân tộc, Tôn giáo…

2. Chi tiết thay đổi

– Đối với đơn vị cấp trên:

 • Vào menu Hệ thống\Tùy chọn, chọn tab Thông tin bắt buộc nhập liệu.
 • Tích chọn các thông tin bắt buộc nhập liệu. Nhấn Cất.

 • Đối với đơn vị cấp trên thì sẽ hiển thị thông báo có áp dụng cho đơn vị cấp dưới hay không.

  • Nhấn Có => các thông tin bắt buộc nhập liệu trên hồ sơ sẽ được áp dụng cho cả đơn vị cấp dưới
  • Nhấn Không => các thông tin bắt buộc nhập liệu trên hồ sơ sẽ KHÔNG được áp dụng cho đơn vị cấp dưới
 • Khi khai báo hồ sơ, ví dụ không nhập thông tin Giới tính mà nhấn Cất => chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

 • Anh/chị sẽ phải khai báo đầy đủ thông tin bắt buộc như đã thiết lập thì mới cất hồ sơ thành công.

– Đối với đơn vị cấp dưới:

 • Đơn vị cấp dưới cũng có thể tự thiết lập các thông tin bắt buộc trên hồ sơ tương tự như đơn vị cấp trên.
 • Nếu đơn vị cấp trên áp dụng việc thiết lập các thông tin bắt buộc trên hồ sơ cho đơn vị cấp dưới thì ngay sau khi đăng nhập sẽ nhìn thấy thông báo:
 • Nhấn tại đây để xem chi tiết các thông tin bắt buộc nhập liệu:

 • CBTC cấp dưới có thể tích chọn/bỏ tích chọn các thông tin bắt buộc nhập liệu trên hồ sơ nếu được cấp trên cho phép. Nhấn Cất.

Cập nhật 18/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA