Quản lý người dùng

Giúp CBTC sửa tên đăng nhập, chọn vai trò, kích hoạt/ngừng kích hoạt tài khoản CBCCVC tại đơn vị.

Sửa tên đăng nhập

1. Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng.

2. Chọn cán bộ trên danh sách, nhấn Sửa.

3. Nhập Tên đăng nhập mới, Email => chương trình tự động tích chọn Gửi email thông báo. CBTC truy cập vào email để xem thông tin đăng nhập mới.

4. Nhấn Đồng ý.

Chọn vai trò cho CBCCVC

1. Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng.

2. Chọn CBCCVC trên danh sách, nhấn Chọn vai trò.

3. Chọn vai trò cho CBCCVC. Nhấn Đồng ý.

Kích hoạt tài khoản cho CBCCVC

1. Chọn 1 hoặc nhiều CBCCVC trên danh sách, nhấn Kích hoạt.

2. Chương trình sẽ hiển thị thông báo Kích hoạt tài khoản thành công. Nhấn Đồng ý.

Ngừng kích hoạt tài khoản CBCCVC

1. Chọn 1 hoặc nhiều CBCCVC trên danh sách, nhấn Ngừng kích hoạt.

2. Nhấn để chắc chắn muốn ngừng kích hoạt tài khoản CBCCVC.

Cập nhật 26/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận