CBTC muốn bỏ cột tỷ lệ trên báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá CBCCVC, lao động hợp đồng để đúng với mẫu của SNV

1. Mục đích

Giúp CBTC tổng hợp kết quả đánh giá CBCCVC, lao động hợp đồng đúng với mẫu của Sở nội vụ.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R35, chương trình cho phép CBTC tùy chọn có “Hiển thị tỷ lệ đánh giá” hay không để in báo cáo đúng mẫu của Sở nội vụ.

Cụ thể như sau:

  • Sau khi đánh giá CBCCVC, lao động hợp đồng xong, vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Hồ sơ, chọn Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá CBCCVC, lao động hợp đồng.
  • Trên tham số báo cáo, tùy chọn có “Hiển thị tỷ lệ đánh giá” hay không.

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ hiển thị Tỷ lệ đánh giá hay không dựa vào thiết lập ở tham số báo cáo.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA