CBTC muốn bổ sung thông tin ngạch và thời gian giữ ngạch trong danh sách đăng ký tham gia đào tạo bồi dưỡng

1. Mục đích

Giúp CBTC biết được thông tin ngạch bậc lương và thời gian giữ ngạch trong danh sách đăng ký tham gia đào tạo bồi dưỡng để xem được đầy đủ thông tin CBNV có phù hợp với khóa học hay chưa.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R35, chương trình bổ sung 2 cột Ngạch hiện hưởngThời gian giữ ngạch trên báo cáo danh sách đăng ký tham gia đào tạo bồi dưỡng.

Cụ thể như sau:

  • Sau khi lập xong danh sách cán bộ tham gia đào tạo bồi dưỡng thì vào menu Báo cáo\Xem báo cáo.
    • Đối với đơn vị ngành giáo dục: chọn Báo cáo đặc thù ngành giáo dục.
    • Đối với đơn vị không phải ngành giáo dục: chọn Báo cáo quản trị.
  • Khai báo tham số báo cáo

  • Nhấn Đồng ý => chương trình hiển thị cột Ngạch hiện hưởng Thời gian giữ ngạch trên báo cáo.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA