CBTC mong muốn bổ sung thêm hình thức khen thưởng

1. Mục đích

Bổ sung thêm hình thức khen thưởng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R47, khen thưởng trên phần mềm đang có các hình thức thiếu theo quy định.

– Kể từ phiên bản R47, phần mềm bổ sung thêm các hình thức khen thưởng đúng theo quy định.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Hồ sơ, tại phần 5. Khen thưởng, kỷ luật, khi thêm quyết định Khen thưởng, phần mềm đã bổ sung thêm các hình thức khen thưởng theo đúng quy định.

Cập nhật 14/04/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA