CBTC mong muốn giới hạn số tháng xét nâng lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng

1. Mục đích

Giúp CBTC giới hạn số tháng xét nâng lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55, theo quy định của BNV, số tháng tối đa được nâng lương trước thời hạn là 12 tháng nhưng hiện tại phần mềm không giới hạn nhập số tháng nâng lương trước hạn, dẫn đến trong quá trình nhập thông tin CBNV có thể nhập nhầm tháng số lớn hơn => gây sai lệch báo cáo và mất thời gian tìm nguyên nhân để sửa lại cho đúng.

– Kể từ phiên bản R55, phần mềm chỉ cho nhập số tháng nâng lương trước hạn tối đa là 12.

Cụ thể như sau

Tại menu Quản trị hồ sơ\Hồ sơ CBNV, khi khai báo thông tin khen thưởng, nhập số tháng xét nâng lương trước hạn, phần mềm chỉ cho nhập số tháng nâng lương trước hạn tối đa là 12, nếu nhập số tháng lớn hơn 12 thì sẽ không lưu được.

Cập nhật 02/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA