CBTC mong muốn nhập nhanh các chuyên ngành để thuận tiện cho quá trình nhập liệu

1. Mục đích

Giúp CBTC nhập nhanh các chuyên ngành để thuận tiện cho quá trình nhập liệu.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R47, khi nhập thông tin chuyên ngành có nhiều chuyên ngành không nằm trong danh mục có sẵn, CBTC phải thoát ra ngoài, thêm danh mục và vào lại mới chọn được => việc này gây mất nhiều thời gian, thao tác vì CBTC phải nhập thông tin của nhiều CBNV.

– Kể từ phiên bản R47, khi khai báo chuyên ngành trên phần trình độ hiện tại hoặc quá trình đào tạo của CBNV, phần mềm cho phép chọn hoặc nhập chuyên ngành.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Hồ sơ, nhấn Thêm, thực hiện thêm mới hồ sơ CBNV.

2. Tại phần 4. Trình độ, đào tạo, bồi dưỡng, mục Chuyên ngành, phần mềm cho phép anh/chị có thể chọn những chuyên ngành hoặc tự nhập tay chuyên ngành.

Cập nhật 14/04/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA